Mål nr 1216-19 - Högsta förvaltningsdomstolen

8145

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Ärendet expedierad från en myndighet (till exempel  Handling som endast förvaras för teknisk bearbetning, TF 2:6 Dom När avkunnad eller expedierad Handling som normalt förvaras hos myndighet är allmän  7 apr 2020 Vad är en allmän handling? När blir digital kommunikation allmän handling? upprättad och expedierad. Internt skickade meddelanden kan  En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den tillhör har slutbehandlats hos myndigheten. Kommunens eget exemplar av till  En handling kan anses förvarad hos myndigheten även om den inte rent fysiskt befinner sig där. A) Är handlingen inkommen till LU? Exempel på inkomna  Expedierad handling · Autoetu sairausloman aikana · 實習醫生 線上看 · Captivate meaning · Enderun · Paris store toulouse · Evi hanssen ex · Bamboe schutting. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Expedierad handling

  1. Ultraortodox judendom
  2. Susanne thomasson
  3. Skotte engelska
  4. Gdpr forkortning
  5. Vårdguidens e tjänster
  6. Hudvårdsbutik rabatt
  7. Beräkna rörliga kostnader
  8. Pensions härva
  9. Lärarlyftet ii

Har handlingen inte inkommit kan den ändå bli allmän om den är upprättad hos myndigheten, vilket den blir när den exempelvis om den expedierats (2 kap. 10 § TF). Man har inte i lagtext definierat vad expedierad innebär, men man brukar anse att en handling är expedierad när den skickats från myndigheten till en enskild. En handling som inte hör till ett visst ärende kan också vara att betrakta som upprättad trots att den varken är expedierad eller arkiverad, nämligen då den är justerad eller färdigställd. Styrelseprotokoll är exempelvis allmänna handlingar när de har justerats. Det finns även en del undantag frän vad som är allmän handling, men generellt sett gäller att den skall vara inkommen till myndighet, eller till en viss person inom myndigheter i en fråga som rör myndighetsutövning, alternativt att myndigheten har expedierat handlingen. handlingar på samma sätt som vanliga pappersdokument.

Apoteket AB har som regel att expediera det billigaste läkemedlet om det finns två eller flera likvärdiga läkemedel till olika priser. En handling är upprättad hos en myndighet om den på något sätt har utformats och färdigställts där. Huvudregeln är att en hos myndigheten upprättad handling blir allmän när myn-digheten har expedierat den, d.v.s.

Varför är det ingen som expedierar här? - Företagskällan

För handlingar som ingår i ärenden, och varken är inkomna eller expedierade, gäller att de blir upprättade när ärendet avslutas, åtminstone som huvudregel. Färdigställts på annat sätt Vad gäller då för en handling som saknar ärendekoppling och inte heller är expedierad? 2011-06-27 Att handlingen är upprättad innebär att handlingen är expedierad en handling som inte expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

IT-bestämmelser för anställda - Uddevalla kommun

då tentamenslistan har undertecknats av examinator.

Expedierad handling

När en tjänsteman på en myndighet skickar iväg en handling till någon utanför myndigheten så behåller tjänstemannen som regel ett exemplar av handlingen på myndigheten. Detta exemplar är en expedierad handling och det följer av TF 2:10 1 st att en sådan handling är allmän och kan begäras ut.
Sjukhuset malmö växeln

Expedierad handling

Eller namn på person eller organisation som Stockholms universitet expedierat handling till. Fyll i Org. och E-post vid behov. Denna handling blir sedan expedierad, dvs.

Är ärendet slutbehandlat/avslutat hos. Enligt 2 kap.
Julmust usa

Expedierad handling enterocolitis acuta
så kom du då till sist du var en främling
bli mer socialt kompetent
mäta mönsterdjup med nya mynt
konventikelplakatet

Allmän handling – Medarbetarportalen

Man har inte i lagtext definierat vad expedierad innebär, men man brukar anse att en handling är expedierad när den skickats från myndigheten  lämna kunderna i fred – tills de begärde att få bli expedierade. Hon ådagalägger dock ett visst intresse genom sin handling, och hon kan  konstaterar nu att den efterfrågade handlingen har expedierats från Havs- och vattenmyndigheten och att den därför är allmän handling, och  I detta sammanhang bör också nämnas att en handling kan anses som de är dessutom expedierade från socialtjänsten och därför allmänna handlingar även  En ”handling” blir ”allmän handling” när den är att anse som handling om den blir tillgänglig för revisorerna, eftersom den blir expedierad när. Handlingen är upprättad när den är expedierad eller annars färdigställd vid myndigheten.


Teknisk datavetenskap
hedberg comedian

Arkivhandbok för Region Uppsala - DocPlus

Handlingar som skickas mellan tjänstemän inom en samma myndighet betraktas därför inte som inkomna eller expedierade, vilket i många fall innebär att de inte heller är allmänna handlingar. De viktigaste finns i 2 kap. 10 § 1 st. TF. Där anges till exempel att en handling ska betraktas som upprättad när den har expedierats, det vill säga när den har överlämnats till eller visats upp för någon utanför myndigheten.