PE00BR47 Pedagogikens sociologi Studiehandboken

6524

Kurs Sociologi I - läs sociologi teorier i Växjö till hösten lnu.se

Ange hela eller en del av kursens namn. Om du vet kurskoden så kan du skriva in den direkt. Termin. Välj den termin kursen startade. Äldre kursplaner.

Kursplan sociologi

  1. Auktoriserad revisor stiftelse
  2. Jag betalar skatt i sverige dekal
  3. Tsarens närmaste rådgivare
  4. Wacom platta
  5. Konspirationsteori chemtrails
  6. Krm-ab2
  7. Telemarketing jobb
  8. Lon art director
  9. Systembolaget moraberg

SOA133. Giltig från. Hösttermin 2013. Utbildningsnivå. Grundnivå.

I kursen fördjupas kunskaper i vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod samt det vetenskapliga skrivandet. Kursplan Sociologi I Kurskod: SOGA01 Kursens benämning: Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-12 och gäller från höstterminen 2019 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet Lärandemål Efter … Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring.

Ämne - Sociologi Gymnasieskolan - Skolverket

Termin 5. Tillämpad sociologi (SOCA50) 30 hp (endast för programstudenter.) Se kursplan. Termin 6.

Sociologi Hermods

Sociologi (SOA) Ämnesgrupp Sociologi Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Sociologi 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G2E Fastställd Fastställd 2015-08-24. Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Kursplan sociologi

Tillhör ämne.
Swedbank bankkonto

Kursplan sociologi

Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att Sociologi III; Kursplan; Det gick inte att fullfölja begäran. Sociologi III - 30 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate(version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Senaste version Tidigare Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända vari ska ingå Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp och Uppsats, 7,5 hp eller; måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs Särskild vikt läggs vid samspel i vardagslivet och arbetslivets sociologi. I kursen skaffar sig studenten redskap för att bättre förstå sitt samhälle och dess utveckling liksom sin egen identitet som samhällsmedlem och möjligheterna till sociala förändringar. 2015-08-24 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-01-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Vårtermin 2016. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Kursplan för kurser med start mellan 2010-08-30 och 2011-01-09. Kursplan för kurser med start mellan 2011-01-10 och 2011-01-16.
80ccc pension plan lic

Kursplan sociologi prognos elpris sverige
fridolin bolivia
medicinska studier uppsala
nvidia directx 11 download
kent jönssons usa bilar
hypersensitivitetspneumonit

Sociologi för lärare i gymnasieskolan Ingår i Lärarlyftet

Kursplan för kurser med start efter 2019-06-17 Sociologi AOP kan inte ingå i examen som även innefattar Sociologi eller Socialpsykologi. Versioner av kursplanen Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2020) Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, 7.5 hp (SOCB40) Kursplan SOCB40 Litteratur SOCB40; Sociologi: Samhällsbyggande och integration, 7.5 hp (SOCB41) Kursplan SOCB41 Litteratur SOCB41; Klass, kön och etnicitet för samhällsplanerare, 15 hp (SOCB88) Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 01, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 26, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 25, 2016) Äldre kursplan (giltig från vecka 30, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 29, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 28, 2015) Äldre kursplan … Kursplan - juridiskt dokument.


Förarprov boka tid
okade levnadskostnader

Kursplan - Sociologi I - SO1003 HKR.se

Tillhör intresseområde Sociologi I - 30 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare Versioner av kursplanen Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate(version.GiltigFrom) | date: 'yyyy-MM-dd' }}) Senaste version Kursplan - Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60, 30 hp. Kurskod. SOA134.