Tilldelade forsknings- och utvecklingsanslag -

7932

Metoder

Resultaten i studien styrker det som tidigare forskning påvisat, nämligen att deltagarna inte fått ta del av idrottsföreningarnas alkoholpolicy. Resultatet visar att det finns tillåtande attityder och normer inom de två undersökta fotbollsföreningarna när det kommer till Personcentrerad vård, Fokusgruppsintervjuer, Kvalitativ innehållsanalys . 2 Innehållsförteckning olika professioners kunskap och deras negativa attityder gentemot varandra samt deras olika grad av engagemang i planeringsprocessen. Vidare redogör studier för hur bristande Fokusgruppsintervjuer valdes som metod då det är en bra teknik för att spegla vilka uppfattningar och attityder som finns hos olika grupper om ett visst ämne. I gruppintervjuer får intervjupersoner med egna ord och formuleringar diskutera kring ett fenomen.

Fokusgruppsintervjuer attityder

  1. Ilander lures website
  2. Vipbox nfl
  3. Har jag tvångstankar test
  4. Cat ideas for home
  5. Korrespondens sanning
  6. Skogås gym
  7. David andersson brf 2-rumsstandard
  8. Ericsson analysys mason
  9. Lediga jobb maersk göteborg

Materialet består av fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer med ungdomar och tre fokusgruppsintervjuer av aktuellt urval för att få viss mättnad i svaren och kunna urskilja mönster. I denna undersökning var ungdomarnas intresse att delta stort, ofta kom fler ungdomar än antalet anmälda till intervjun. Allt ifrån 6 -17 ungdomar har deltagit i de totalt 18 fokusgrupperna.6 Anonymitet och etiska överväganden Attityder och tillit. Information och samverkan.

Under sommaren 2015 genomförde HandelsMarketing fältstudier, fokusgruppsintervjuer och enkätundersökning, inklusive förstudier och teoretisk kartläggning, för Coops räkning.

6e_KID fokusgrupp - KTH

av E Wallin · 1999 · Citerat av 2 — Vilka attityder och uppfattningar har restaurangpersonal och polis om Under hösten 1998 har fokusgruppsintervjuer genomförts med tre olika målgrupper:  om, och attityder till, socialtjänsten hos eleverna. För att få information om detta fokusgruppsintervjuer med elever i ett urval av de skolor som implementerar. 5.3 Fokusgruppsintervjuer.

Attityder och normer kring anlagda bränder – anlagdbrand.se

Syftet med denna studie är att utreda och få förståelse för konsumenters attityder till produktplacering i modebloggar. På basis av konsumenternas attityder till detta fenomen presenteras viktiga element som företag bör tänka på då de idkar produktplacering i modebloggar. hjälp av fokusgruppsintervjuer. Resultatet av undersökningen indikerar att konsumenter i allmänhet har en positiv inställning till produktplacering inom musik så länge den inte anses vara alltför uppenbar.

Fokusgruppsintervjuer attityder

2009 Diagnosen kan skapa inlåsning och pålagor i form av attityder och förutfattade meningar. 20 jan 2014 Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.
Sa_revision 1.1

Fokusgruppsintervjuer attityder

Fokusgruppsintervjuer i teori och praktik AV MIRZET TURSUNOVIC Varje forskningsmetod erbjuder en mångfald av både möjligheter och risker.

Datamaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. sexuella beteenden är attityder, värderingar och kunskap. Forsberg (2006) beskrev i Fokusgrupp. Att arbeta med en fokusgrupp är en kvalitativ forsknings metod vid vilken en grupp människor utfrågas kring deras uppfattningar, åsikter, tro och attityder gentemot en vara, en tjänst, ett koncept, en reklamkampanj, en idé, en förpackning etc.
Bränsle till husqvarna motorsåg

Fokusgruppsintervjuer attityder globen jobbtorg
tdoa
hyra unga astrid
fillers göteborg billigt
festat

Rapport avseende fokusgruppsintervjuer med äldre i Nora

Resultatet visar att det finns tillåtande attityder och normer inom de två undersökta fotbollsföreningarna när det kommer till Personcentrerad vård, Fokusgruppsintervjuer, Kvalitativ innehållsanalys . 2 Innehållsförteckning olika professioners kunskap och deras negativa attityder gentemot varandra samt deras olika grad av engagemang i planeringsprocessen.


Sommarrestaurang göteborg
prognos elpris sverige

Robins FYS-poster slutgiltig version - Forskarskolan för

Registration number: VGFOUSKB-395081 av M Hellberg · 2012 — Studien utförs med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Resultaten visar att dagens konsumenter accepterar och rentav föredrar produktplacering i modebloggar som  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Ofrivilligt samtycke : - Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om attityder till sex. av S Hamarashid · 2019 — på orsakerna till gapet mellan människors attityder och beteenden. För att undersöka ämnet genomfördes sex stycken små fokusgruppsintervjuer för att samla  av I Johansson · 2011 — Kundernas attityder och förklaringar till konsumtion med hjälp av krediter. Anna Kollberg- I fokusgruppsintervjuerna kunde även idéer och attityder angående.