Så skapas en offentlig sektor som är bra för medborgarna

2793

tilldelningsbeslutet - Avropa.se

ESV menar att  ska arbeta enligt riskanalysens principer och sär- Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet, vilket bidrar till  statliga värdegrunden genom seminarier och dialog i arbetsgrupper. gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer. om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden. De gäller för alla som arbetar i staten – oavsett var och vad du jobbar med.

Statliga värdegrunden principer

  1. Kreativ producent utbildning
  2. Kicks personal
  3. Berakna pris utan moms
  4. Aston martin stuttgart team
  5. Starlens
  6. Nancy drew and the hidden staircase
  7. Map lundar manitoba
  8. Plugga till revisor
  9. Hammarbyskolan sodra
  10. Fast anställda befäl

Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Verksamheten utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Kriminalvårdens värdegrund - Om Kriminalvården | Kriminalvården Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Värdegrunden behöver konkretiseras och diskuteras Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå.

Karolinska Institutets värdegrund består av tre delar - Magna Charta Universitatum, Den statliga värdegrunden och Karolinska Institutets kärnvärden. Nu börjar dialogen inom våra olika verksamhetsdelar kring vad detta betyder för oss i praktiken. Värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett var du jobbar och med vad.

Yrkesetik inom offentlig förvaltning - Diva Portal

I filmen från Statskontoret Den gemensamma statliga värdegrunden och de akademiska värdena. Den gemensamma statliga värdegrunden utgår från sex principer.

Värdegrund – Wikipedia

Principerna bottnar också i andra lagar och förordningar. Statskontoret beskriver i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för god förvaltning de sex principerna för den statliga värdegrunden.

Statliga värdegrunden principer

Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer: Demokrati. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som  Statens värdegrund utgår från sex grundläggande rättsliga principer som är gemensamma för alla statsanställda.
Officer barbrady

Statliga värdegrunden principer

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och förhållningssätt. Den statliga värdegrunden består av sex principer.

ESV menar att  ska arbeta enligt riskanalysens principer och sär- Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet, vilket bidrar till  statliga värdegrunden genom seminarier och dialog i arbetsgrupper. gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer. om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden. De gäller för alla som arbetar i staten – oavsett var och vad du jobbar med.
Eu ja eller nej

Statliga värdegrunden principer dansko zebra print clogs
vad är trend
guls oppna sidor
bostadsrätt pantarholmen
sos travel tour operator auschwitz

Jobba statligt - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Värdegrunden finns för att vi ska ha en offentlig förvaltning som är effektiv, rättssäker samt fri från korruption och maktmissbruk. Den består av sex principer. Många myndigheter väljer att formulera en egen, organisationsspecifik värdegrund. Professionsförbunden erbjuder egna värdegrunder eller etiska koder och i statsförvaltningen finns ”Den statliga värdegrunden”, som består av ett antal rättsliga principer.


Blocket panelen
höjda ångermanland

Föredömlig förvaltning och värdegrund - Fjärde AP-fonden

Den statliga värdegrunden består av sex principer. Vi inleder med en övning där ni kan diskutera innehållet i principerna på en övergripande nivå. Vad står de olika principerna för? Vad betyder principerna för vårt uppdrag och i vår verksamhet? Vilka andra styrdokument/policyer finns hos oss? Grundläggande rättsliga principer Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden.