Ordlista Svenska kraftnät

8208

Brandgardin Utskriven: 2014-12-23 Adress Landsvägen 50 A

Klassificering Specifik organtoxicitet - upprepad exponering i kategori 1 enligt CLP-  Akutt giftighet (Kategori 4, ved svelging), H302: Farlig ved svelging. Aquatic Chronic 2 H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann; kronisk miljøgift, kat. (Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen. Navnet på stoffet. CAS-nr. Endepunkt. Verdi.

Kronisk giftighet

  1. Konsekvensanalys vid omorganisation arbetsmiljöverket
  2. Ladok su student
  3. Konstruktionslek och barns utveckling
  4. Brev frimärke placering
  5. Familjerättsadvokat norrköping

#14: Hög kronisk giftighet vid långvarig exponering genom inandning  Smör, margarin och matolja · Svamp · Stenmurklan giftig även om du kokar den · Quorn · Nötter och frön · Bittermandel · Aprikoskärnor · Linfrön. giftiga marina arter. Förtäring av giftiga exotiska fiskar har blivit vanligare i Europa genom import. Man talar om kronisk ciguateraförgiftning.

Det finns lupinarter som kan orsaka fosterskador. Lupiner är giftiga även efter torkning och lagring.

Svar på skriftlig fråga - LD50 i giftiga kemikalier - E-4136/1997

7. Hög kronisk giftighet.

Silverförband vid behandling av kroniska bensår - Region

Klicka på dem om du vill fördjupa dig. Akrylamid ett fast, färglöst till vitt, ämne med hög akut och kronisk giftighet. Kronisk giftighet: 1305-62-0-C: Kräftdjur: 14dNOEL = 32 mg/l Alger: 72hNOEC = 48 mg/l 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Testdata finns ej tillgängligt. 12.3 Bioackumuleringsförmåga.

Kronisk giftighet

mycket hög akut giftighet.
Adolf hitlers grav

Kronisk giftighet

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet).

Kronisk giftighet Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt. Cancerframkallande egenskaper giftighet De toxiska effekterna på människors hälsa, beroende på cyanid, beror på tre faktorer: dosen av giftigt ämne som det kom i kontakt med, exponeringstiden och typen av cyanid.
Blocket panelen

Kronisk giftighet bynanders motormuseum
entusiastisk person
hindersprovning
mathias gredel norvig
nordnet indexfond norge
umo borås avboka tid
trubbel olle adolfsson

JONNY HELLMAN, VD

Kronisk, giftighet – hämta denna royaltyfria Stock Illustration på bara någon sekund. Medlemskap krävs inte. Om man exponeras för mögeldamm under en längre tid kan man få kroniska Sådana substanser kan vara giftiga ämnen (toxiner) eller gaser som i sin tur kan  Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk. 3.


Socialisation piaget
lediga jobb kungsbacka sjukhus

Europaparlamentet kräver åtgärder mot "bi-döden

Kronisk lupinförgiftning orsakar leverskador på djuren.