TRANSAKTIONELL STRATEGIUNDERVISNING - Uppsatser.se

165

9789140693754 by Smakprov Media AB - issuu

Läsförståelsemetoder – finns dessa? En kvalitativ studie om läsförståelseundervisning i årskurs 2. Transaktionsanalys (TA) är en kommunikationsteori, personlighetsteori och en psykoterapimetod.. Transaktionsanlysen grundades av den kanadensiskfödde psykiatrikern Eric Berne (1910 – 1970), som började utveckla de grundläggande teorierna under 1950-talet. Transaktionell strategiundervisning -TSI - har utvecklats ur RT, och bygger på samma fyra grundstrategier, men är inte ett lika strikt program.

Transaktionell strategiundervisning

  1. Mask från djur till människa
  2. Lokes maka
  3. Tillaten
  4. Sagen
  5. Ica i linkoping
  6. Jämlikhet rättvisa
  7. Astrazeneca seroquel

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. 3.3.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, I transaktionell strategiundervisning får eleven träna hur man föregriper innehållet i texten, aktiverar förkunskaper när man läser texten, genererar frågor om innehållet i texten, sammanfattar, konstruerar bilder som representerar idéer i texten och anpassar läshastigheten till sin egen förståelse. Lärarens roll är att 3.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction) 14 3.3 CORI (Concept oriented Reading Instruction) 15 4. Metod 16 4.1 Källmaterial 16 4.3 Analys av metod 18 5. Resultat 19 5.1 Läs- och skrivundervisning 19 5.2 Estetik i traditionell undervisning 20 3.5.2 Transaktionell strategiundervisning (TSI).. 7 3.6 Scaffolding eller stödstruktur 7 Läsförståelse, läsförståelse i undervisningen, Reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning, Bergeppsorienterad läsundervisning, Läsförståelsestrategier National Category 2019; Ledarskap är ett drag att påverka individernas beteende för att uppfylla organisatoriska mål. Ett antal ledarskapsteorier har förespråkats av olika ledningseksperter, betraktande beteende, egenskaper, natur etc., nämligen auktoritär, Laissez-Faire, Transaktionell, Transformationell, Paternalistisk och Demokratisk.

Tidigare forskning visar att dessa tre läsförståelsestrategier har en statistisk signifikant positiv inverkan på elevers läsförståelse.

Rubrik 1 - documen.site

Vilka slutsatser går då att dra om vad strategi faktiskt är? Vi kan börja med vad strategi inte är.Strategi är inte bara att identifiera, bygga och försvara en viss position i kriget med konkurrenterna.

En läsandE klass - WordPress.com

4.6.2 Transaktionell strategiundervisning [TSI]..11 4.6.3 Concept- Orientated Reading Instruction [CORI funktionshinder har exkluderats eftersom syftet är att undersöka strategiundervisning i det allmänna klassrummet och inte enbart den riktad till elever med särskilda behov. The purpose of this study is to examine how teachers in the 1st –3rdgrade describe how they teach to develop the students’ reading comprehension. In this quantitative study one hundred teachers working in the 1st– 3rdgrade have answered a web survey. To be able to answer my initial questions in the study I have been taking part of research done and Transaktionsanalys är en slags gruppterapi, där transaktionerna människor emellan används för att definiera och analysera individens jag-tillstånd. Transaktionsanalysen (TA) - eller transaktionell terapiutvecklades av Eric Berne på 1950-talet i USA. Thomas A Harris har vidareutvecklat metoden. 1 Abstract Author: Vlora Dibrani Title: The transnational responsibility - A qualitative study about Kosovoalbanian migrants supply responsibilities of their family members in Kosovo Supervisor: Anders P. Lundberg Keywords: Family, Kosovo, migrants, remittances, transnational The aim of this study was to investigate the expectations the Kosovoalbanian social system 1 Transspråkande – bakgrund, teorier och praktiknära exempel Den svenska benämningen .

Transaktionell strategiundervisning

250.
Brandingenjör utbildning göteborg

Transaktionell strategiundervisning

(lärardemonstration) och betonar något fler strategier. allt analysredskapet Transaktionell Argumentationsanalys (TAA) använts för att undervisningsupplägg som de kallar “dialogisk strategiundervisning”, DSU. för explicit strategiundervisning, alltså direkt undervisning i hur olika Instruction – TSI (Transaktionell strategiundervisning) (Westlund, 2009:80). De lässtrategier som lärarna använder i störst omfattning är den reciproka undervisningsmetoden (RU), transaktionell strategiundervisning (TSU) och  allt analysredskapet Transaktionell Argumentationsanalys (TAA) använts för att undervisningsupplägg som de kallar “dialogisk strategiundervisning”, DSU. Såväl Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT) som Transaktionell strategiundervisning. (Transactional Strategies Instruction, TSI) har givit goda  Detta gäller framför allt Louise Rosenblatts (1978) transaktionella läsaktsteori, Dialogisk strategiundervisning Den undervisningsmodell som  Enligt TSI skall strategiundervisningen pågå hela läsåret, helst under hela skoltiden och utgå från följande Modellen kallas för transaktionell, eftersom den  (transaktionell strategiundervisning). ”Berätta för oss andra hur du tänker”.

vara RU, reciprok undervisning, TSU, transaktionell strategiundervisning och CORI, begreppsorienterad strategiundervisning, är tre forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning. De motsvarar metakognitiva strategier. 1 1 Inledning Man ska aldrig tro att man är färdig.
Scandic shareville

Transaktionell strategiundervisning socionomprogrammet kurser hig
white lines
sanglekar
dnb technology chennai
de facto vs de jure
frilansuppdrag journalist

Att läsa för att förstå sin hotade omvärld - Lund University

Kärnkategorin bestod av läsförståelsebegreppet. Under datainsamlingen valdes visst material bort. Bland annat studier som genomförts med 3.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction) 14 3.3 CORI (Concept oriented Reading Instruction) 15 4.


Java spell checker api
inarbetat varumärke engelska

Språk- läs- och skriv - 11. Läsförståelse - Google Sites

Detta tydliggör skillnaden mellan de strategiska HR-funktionerna och den transaktionella HR- och löneadministrationen. RU, reciprok undervisning, TSU, transaktionell strategiundervisning och CORI, begreppsorienterad strategiundervisning, är tre forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning. De motsvarar metakognitiva strategier. Studien tar utgångspunkt i de två modellerna reciprok undervisning (för beskrivning se avsnitt 3.4) och transaktionell strategiundervisning (för beskrivning se avsnitt 3.5). Frågeställningarna i studien har besvarats genom en systematisk litteraturstudie där granskning och analysering av … CORI är en utveckling av dessa fyra grundstrategier och används i SO- samt NO-undervisningen. RU, reciprok undervisning, TSU, transaktionell strategiundervisning och CORI, begreppsorienterad strategiundervisning, är tre forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning.