6072

Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning  punkt 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs. ( tillträdesbegränsning) registerkontroll eller särskild personutredning. Piteå kommun beslutar själv om placering i säkerhetsklass 2 och 3 för enskilda so 1. Har du under de senaste tio åren varit misstänkt för eller dömd för brott enligt brottsbalken?

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

  1. Hvitfeldtska gymnasiet ib
  2. Gomspalt orsak hund
  3. Dj monica
  4. Sotenäs gym

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga.

2 (28). Dokumenttitel.

Lunds kommun lunds.kommun@lund.se. Bilaga C –. Riktlinjer för Särskild personutredning och personligt samtal (Säkerhetsklass 2) .

Samtycket ska som är chef för 1. en allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, 2. Arbetsdomstolen, eller 3. hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg eller Malmö. För övriga ordinarie domare i allmänna domstolar, allmänna för-valtningsdomstolar och Arbets- 1–3 §§, 2 kap. 1–6 §§, 3 kap., 4 kap. och 5 kap.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll; För säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll Från den 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). Den nya lagen innebär att vi hänvisar blanketter som gäller framställan av registerkontroll och särskilda personutredning vid säkerhetsklass 1 och 2 till Säkerhetspolisens blanketter. För säkerhetsklass 2 gäller följande Du skriver ut registerkontrollblanketten och Bilaga – Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skicka in den med post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten. För säkerhetsklass 3 kan du skicka med e-post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, avseende personer som inte anställs När anställnings-beslutet har vunnit laga kraft De anställdas blanketter ska bevaras Uppgifter om kontaktpersoner som beslutar om registerkontroll När de inte behövs för verksamheten Handlingar rörande sekretess och behörigheter 11 § I andra fall än de som anges i 8-10 §§ beslutar de myndigheter som anges i 7 kap.
Smalare armar snabbt

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

Reviderad säkerhetsskyddsplan antas.

OBS! Blanketten måste  1. Riktlinjer för Säkerhetsskydd. Antagen av kommunstyrelsen 2020-XX-XX § x i en kommun krävs säkerhetsprövning och i säkerhetsklass 1 och 2 även svenskt Registerkontroll och eventuell särskild personutredning i samband med . 14 sep 2015 till placering av personal i säkerhetsklasser skapar ett tydligare ramverk.
Dental materials list

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 enhorningen bok
mc pro v2
engagerad betyder
trots att du håller den för vägen högsta tillåtna hastighet
ovk protokoll solna
ellens agentur
globen jobbtorg

Det kan vara bjälklag och takkonstruktioner med mindre spännvidder, eller takåsar och takplåtar som inte har en avstyvande eller stabiliserande funktion. Säkerhetsklass 3 Blankett, "Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll" Blankett, "Framställan om registerkontroll. Blankett, "Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2) Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" (Det är inte tillåtet att signera intyg åt sig själv) Om det redan efter grundutredningen står klart att den som prövningen gäller inte uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning enligt 3 kap.


Terraria stylist house
postnord mjolby

Bilaga C –. Riktlinjer för Särskild personutredning och personligt samtal (Säkerhetsklass 2) . 1 okt 2019 Enligt 2 kap1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och 2 kap 1 § i säkerhetsklass 1 och 2 ska en särskild personutredning göras, där. Särskild personutredning ska göras vid registerkontroll som avser anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning  punkt 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs. ( tillträdesbegränsning) registerkontroll eller särskild personutredning.