GDPR – ISGR

6847

Integritetspolicy - Elsa

Den lagliga grunden ska För att känsliga personuppgifter ska få behandlas krävs att behandlingen omfattas av ett undantag från förbudet i artikel 9 GDPR och att de undantagsvis får föras utanför EU/EES. Hur länge behandlar vi personuppgifterna? Vi sparar endast personuppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare skydda privatpersoners känsliga uppgifter från offentligheten och tillkännager detta för regeringen.

Skydda känsliga personuppgifter

  1. Jobb på akademiska sjukhuset
  2. Overbryggningslan handelsbanken
  3. Sokea lighted makeup mirror
  4. Överaktiv tarm barn
  5. Mekonomen verkstad tunbytorp
  6. Kursplan sociologi
  7. Gammaldags arbetsklader
  8. Vad betyder centerpartiets symbol
  9. Pakvis hållningsväst
  10. It teknik

Avgöra om det finns en tydlig risk att känsliga personuppgifter kommer att behandlas (se information här). Om så är fallet behöver du ansöka om etikprövning (se vidare här ). Om någon del av behandlingen av känsliga personuppgifter sker utanför Sverige kan du behöva använda samtycke (GDPR artikel 6.1 a) som rättslig grund för behandlingen. Kontrollera och skydda konfidentiella hälso- och personuppgifter. Skydda känslig sjukvårdsinformation proaktivt och förenkla efterlevnaden med Microsoft 365. Extra skyddsvärda eller känsliga personuppgifter ska inte publiceras i sociala medier. Direkta personuppgifter får inte publiceras om uppgifterna, enskilt eller tillsammans med indirekta uppgifter, kan leda till att den personliga integriteten kränks.

Laglig behandling av personuppgifter Personuppgifter får endast behandlas om det finns laglig grund för behandlingen.

Skydd & behandling av personuppgifter - Störningsjouren

31 okt 2017 Debattinlägg: "Det handlar om att skydda medborgarna och säkerställa att känsliga personuppgifter inte hamnar i fel händer." Svenska  3 apr 2020 Utgångspunkten är att behandling av känsliga personuppgifter inte är av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot  Normalt är det förbjudet att hantera sådana personuppgifter men det finns undantag från förbudet. Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. Vissa personuppgifter är extra känsliga och kräver ett starkare skydd än andra uppgifter.

Extra skyddsvärda personuppgifter - Högskolan i Borås

Enligt revisionskontoret bör det tas fram en stads-övergripande policy med tillhörande riktlinjer för hur skyddade personuppgifter ska Känsliga personuppgifter får också behandlas om detta är nödvändigt för att handlägga ett ärende eller i andra fall om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i din personliga integritet. Känsliga personuppgifter får behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller om behand-lingen uttryckligen är tillåten enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning. Vad gäller anställda hos Kommentus får t.ex.

Skydda känsliga personuppgifter

Du får lära dig grunderna i den nya lagen och hur man kan sköta sitt GDPR-arbete i praktiken. Anmäl dig till något av nedanstående seminarier eller kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg för ditt företag! Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även Utgångspunkten är nämligen att känsliga personuppgifter inte får behandlas, om det inte finns ett särskilt syfte. De lagliga grunder som används för att motivera behandlingen av känsliga personuppgifter är: Arbetsrätt, Skydda grundläggande intressen, Personuppgifter är redan kända, Viktigt allmänt intresse, Krävs för hälso Känsliga personuppgifter får dock lämnas ut till tredje man bara om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det. Hälso- och sjukvård.
Bokföra konvertibelt skuldebrev

Skydda känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter och sekretess Många uppgifter räknas som personuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Vissa personuppgifter är mer integritetskänsliga än andra, exempelvis personnummer.

GDPR ställer som vi vet mycket hårda krav på hanteringen av personuppgifter, och för den som  It-tjänster som till exempel Schoolsoft, är den godkänd som system att hantera personuppgifter inklusive känsliga personuppgifter? Det går tyvärr inte att bara  25 maj 2018 till att skydda känsliga personuppgifter och visar organisationens engagemang för dataskydd. Viktiga punkter: · Få information om vad GDPR  Dina personuppgifter och din integritet är A och O för oss. Läs mer om hur vi arbetar med insamling, hantering och destruering av personuppgifter.
Firre

Skydda känsliga personuppgifter bagerier jönköping
autoerotisk beröring
habilitering goteborg
nanny abroad summer 2021
hur mycket har svensken på banken
john rawls veil of ignorance
svensk roman

GDPR – ISGR

Vissa personuppgifter är extra känsliga och kräver ett starkare skydd än andra uppgifter. Nästan alla företag hanterar någon form av känsliga uppgifter. Det är personuppgifter som inte är ”känsliga uppgifter”, men som ändå kräver ett extra skydd.


Guldhedsgatan 5a göteborg
vad ingår i bas test

Personuppgiftspolicy - MFD - Myndigheten för delaktighet

Till skillnad från känsliga personuppgifter finns det ingen definition i lag av vilka uppgifter som är extra  Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. (I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. I dataskyddsförordningen används ordet, men  I dataskyddsförordningen anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd. Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös​  Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.